Disclaimer

Na těchto webových stránkách poskytujeme informace o možnostech užití našich výrobků. Navzdory maximální pozornost, kterou věnujeme tomu, aby byly uváděné zde informace zcela správné, nemůžeme zcela vyloučit nepřesnosti. Neneseme tedy zodpovědni za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nepřesností způsobených šířením informací prostřednictvím internetu, jakož i technických poruch. Stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za případné škody utrpěné v důsledku užití informací poskytnutých společností NEDCON Magazijninrichtingb.v.

Copyright
Všechna práva vyhrazena. Nic z této publikace nemůže být bez předchozího písemného souhlasu společnosti NEDCON veřejně používáno nebo šířeno, tj. reprodukováno prostřednictvím tisku, offsetu, fotokopie nebo mikrofilmu nebo v některé digitální, elektronické, optické nebo jiné podobě. Stejně tak nesmí být informace reprodukovány jinou společností, organizací nebo institucí, využívány ke studiu pokud se nejedná o využití výhradně soukromé povahy.  Nesmí být použity v denním tisku či týdeníku nebo časopisu (a to ani v digitální podobě nebo online), v rádiu a/nebo v televizním vysílání.

Vkládat tuto webovou stránku do jiné webové stránky není dovoleno. Nejsme zodpovědni za informace uvedené na jiných webových stránkách, na které se naše stránky odkazují.