Ochrana informací

Věříme, že základem spolupráce s vámi jako obchodním partnerem je důvěra. Ta vyžaduje otevřenost v informacích, které s námi sdílíte. Jsme si vědomi, že tyto informace musíme adekvátně zabezpečit proti zneužití. Zajištění bezpečnosti a utajení důvěrných informací v souladu s platnými zákony a předpisy přikládáme velkou váhu.

Máte-li otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat !