Filozofie

Naším cílem je podporovat zákazníky neustálým zlepšováním jejich pozice na trhu tím, že jim nabídneme to nejdůmyslnější komplexní logistické řešení pro skladování.

NEDCON chce být společností, která je uznávána pro:

  • Vynikající pověst:
    • schopnost empatie a porozumění
    • umění nabízet partnerům bezproblémová řešení
    • způsobilost nalézat v úzké spolupráci se svými partnery a zákazníky komplexní logistická řešení pro skladování
  • Klíčové hodnoty: know-how, orientace na řešení a řízení projektu
  • Zacílení na trh a pevný finanční základ
  • Motivující pracovní prostředí, které nabízí svým zaměstnancům

 

NEDCON chce být vnímán jako vůdčí společnost nejen díky postavení na trhu, ale ji díky tomu, jak  společnost a její zaměstnanci dělají svoji práci. Řídíme se Etickým kodexem, jenž je etickým a právním rámcem, v němž chce NEDCON úspěšně rozvíjet svoje podnikatelské aktivity.

1381324530_20121002cst0376small

 

Máte-li otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat !